Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK, to sposób na szybsze, łatwiejsze, dokładniejsze i w sumie tańsze prowadzenie kontroli skarbowej. JPK polega na tym, by z systemu informatycznego przedsiębiorcy utworzyć plik w określonym ustawą formacie elektronicznym i przekazać organowi kontrolującemu.

Na początku jest obowiązkiem objęte są duże firmy, ale wkrótce obowiązek ten obejmie wszystkich.

Ponadto od stycznia 2017r. mali oraz średni przedsiębiorcy, a od stycznia 2018r. również mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze JPK. Dane te mają być przesyłane nie na żądanie organu, ale automatycznie co miesiąc.

Zatem każdy system informatyczny obejmujący zakresy księgowe i handlowe będzie musiał mieć możliwość wygenerowania pliku w formacie JPK. Enova już jest na to gotowa. Aktualne wersje programu pozwalają na generowanie wszystkich rodzajów plików JPK. Z pomocą enova można również wspierać stare systemy nie obsługujące JPK.

Więcej informacji na tematy związane z JPK mogą znaleźć Państwo w materiałach:

– broszura informacyjna http://www.netis.com.pl/jpk-ksiazeczka_enova365.pdf

– artykuł informacyjny http://www.enova.pl/news-and-events/news/single/jednolity-plik-kontrolny-w-enova365/

– pomocy enova (opis i instrukcja enova) https://dok.enova365.pl/Topic/32575

– na stronach Ministerstwa http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Zapraszamy również do kontaktu z nami.

Eksport JPK jest dostępny dla wszystkich użytkowników modułów księgowych i handlu.