Zgodny z przepisami
Dzięki programowi kadrowo-płacowemu enova365 będziesz zawsze na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi i nie przeoczysz żadnych wprowadzonych zmian! System jest regularnie aktualizowany i dostosowywany do nowych przepisów, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na samodzielne śledzenie prawa krajowego.
Otwarty na integrację
Program enova365 do obsługi kadr i płac w prosty i szybki sposób umożliwi Ci wyeksportowanie dokumentów bezpośrednio do programu Płatnik i SODiR off-line. Możesz go także łatwo zintegrować z innymi popularnymi systemami zewnętrznymi.
Sprawne raportowanie
System enova365 posiada szereg funkcji, które usprawnią Twoją codzienną pracę, w tym przygotowywanie raportów w formie tradycyjnych wydruków, generowanie arkuszy Excel czy wysyłanie formularzy jako załączników do wiadomości e-mail. Dotyczy to wielu rodzajów dokumentów, m.in. listy płac i listy obecności oraz cenników.
Samoobsługa pracownicza
Udziel swoim pracownikom wygodnego dostępu do istotnych dla nich danych dotyczących zatrudnienia i pozwól im na samodzielne składanie elektronicznych wniosków urlopowych czy kadrowych do odpowiednich osób w strukturze firmy. Wykorzystaj w tym celu Pulpit Pracownika w systemie enova365.
Rekrutacja i HR
System enova365 odciąża dział HR w codziennych obowiązkach, umożliwiając automatyzację cyklicznych zadań. Pozwala to zaoszczędzić czas lub przeznaczyć go na zadania, na które dotychczas zwykle go brakowało. Moduł Kadry i Płace w enova365 zawiera szereg rozwiązań ułatwiających pracę działu HR, w tym także prowadzenie rekrutacji.