W dniu dzisiejszym została wydana nowa wersja enova oznaczona numerem 2104.2.7. Wersja ta zawiera jedynie i aż zestaw zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2021 roku zwanych Pakiet VAT e-commerce. „Jedynie”, ponieważ będzie on dotyczył niewielu z Państwa, tych co sprzedają detalicznie za granicę. „Aż” dlatego, że zmiany są bardzo liczne i głębokie w programie i w samych zasadach działania podatku VAT w całej UE.

Zainteresowanych instalacją aktualizacji prosimy o kontakt. Dysponujemy również materiałem szkoleniowym, który możemy udostępnić.

W ramach funkcjonalności związanych z pakietem VAT e-commerce udostępniono mechanizmy:

  • Obsługa procedury OSS – to elektroniczny system (Punkt Kompleksowej Obsługi), który umożliwia rozliczenie VAT należnego w jednym kraju identyfikacji, z określonych transakcji B2C, które podlegają opodatkowaniu w różnych krajach UE.
  • Obsługa procedury IOSS – to elektroniczny system, który umożliwia rozliczenie VAT należnego w jednym kraju identyfikacji (jednym okienku), z tytułu SOTI (sprzedaży na odległość towarów importowanych) o niskiej wartości (do 150 €).
  • Przygotowanie deklaracji oraz wysyłki e-deklaracji dedykowanych dla OSS oraz IOSS (funkcjonalność będzie dostępna po opublikowaniu formularzy oraz schematów xsd e-deklaracji).