5 stycznia Ministerstwo Finansów miało opublikować nowe, wymagane formaty wymiany elektronicznej formularzy PIT, termin przesunięto na 12 stycznia i tak go nie dotrzymano. Ale najważniejsze dziś są ogłoszone.

Również dziś, 15 stycznia opublikowana została wersja 11.1.5857 enova (inaczej 11.1.1), zawiera ona mechanizmy wysyłki e-deklaracji PIT przygotowane według nowych schematów wymiany danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na platformie ePUAP takie jak: PIT-11, PIT-40, PIT-R, PIT-RZ, PIT – 4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT8CZ.

Ważne dodatkowe informacje:

a) Na dzień publikacji wersji 11.1.5857 występują problemy z przesyłaniem do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) zbiorczych e-deklaracji PIT-11Z (23) PIT-40Z (22). Wg informacji z Min.Fin. problemy powinny ustąpić po zmianach w UBD, których przeprowadzenie Ministerstwo Finansów zapowiedziało na przyszły tydzień. Producent mimo wszystko zaleca zainstalować wersję 11.1.5857 i sprawdzać wysyłkę zbiorczych e-deklaracji do nowej wersji Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

b) Opublikowana wersja enova nie umożliwia wysyłki e-deklaracji IFT1(13) i IFT1R(13) z powodu nieudostępnienia przez Ministerstwo Finansów aktualnych schematów wymiany danych. Po udostępnieniu brakujących schematów przez MIn.Fin. zostaną one zaimplementowane w wersji 11.2, której publikacja zaplanowana jest na 28.01.2016 r.

 

Podsumowując, najnowsza wersja enova jest konieczna do prawidłowego złożenia deklaracji PIT za ubiegły rok. Dopiero deklaracje przygotowywane w tej wersji programu można wysyłać do urzędów. Dlatego jeśli już coś Państwo przygotowaliście, trzeba będzie zrobić to ponownie (same deklaracje). Deklaracja VAT działa w starej wersji.

Poniżej najbardziej istotne dla użytkowników modułów księgowych i płacowych oraz wymagane przez prawo, zmiany wprowadzone w ostatniej wersji. Jeśli Państwo nie macie najnowszej wersji programu 11.0 zmian oczywiście będzie więcej. Służymy informacją jeśli tylko będziecie Państwo zainteresowani.

Można zaczytywać e-zwolnienia z PUE. Plik csv z platformy PUE wczytujemy do enova wyświetlając listę pracowników, a na niej z pozycji w menu czynności wybieramy opcję „import nieobecności z PUE csv”.

Umożliwiono ręczną korekta deklaracji PIT. Opcja jest wygodna gdy część wynagrodzeń była naliczana w innym systemie. Tak poprawioną deklarację można wysłać elektronicznie do US.

Zmiany w umowach na czas określony:
Po otwarciu kartoteki pracownika w zakładce Etat | Umowa o pracę dodano pola
– ilość umów na czas określony (1) max 3
– ostatni ustawowy dzień umowy na czas określony (2) max 33 miesiące
– historia (3)

Na liście pracowników „pod drukarką” w folderze ewidencja pracowników | pracownicy uprawnienie do umowy na czas nieokreślony znajduje się raport zawierający osoby których umowy należy zmienić na czas nieokreślony.

Zmiany w oskładkowaniu umów cywilno-prawnych:
Proszę pamiętać, że nie jesteśmy prawnikami i doradcami podatkowymi. Informacje poniżej zawarte mogą służyć tylko orientacyjnie. Przekazujemy informacje tak jak nas poinformowano, może to być tylko wykładnia krakowskiego ZUS.

Jak każdy zapewne już słyszał umowy cywilno-prawne mają być „oskładkowane do minimalnej płacy”. Co to oznacza w praktyce? Oskładkowaniu podlegają po kolei wszystkie umowy aż do osiągnięcia odpowiedniej kwoty. Brana jest pod uwagę data wypłaty, a nie inne cechy. Ponadto co ważne umowy cywilno-prawne mogą być oskładkowane w całości lub wcale. Co z tego wynika. Jeśli jedna osoba ma 2 umowy, pierwszą na 1000 zł, drugą na 5000 zł. To obydwie są oskładkowane. Pierwsza nie wypełniła całej kwoty, zatem druga umowa tez musi być oskładkowana. Nie można jej oskładkować w części, musi być w całości.

Jeśli pracownicy posiadają umowy tylko u Państwa, w konfiguracji programu warto włączyć opcję weryfikacji wysokości składek. Program przy braku naliczenia składek w odpowiedniej wysokości przy naliczaniu umowy zgłosi ostrzeżenie.

Wprowadzono weryfikatory deklaracji. Deklaracje PIT i VAT przed wysłaniem są weryfikowane, co powinno uchronić Państwa przed większością odrzuceń e-deklaracji.

Wskaźniki, jak zawsze wymagały zmian, w tym minimalne wynagrodzenie.

Użytkownicy KPiR otrzymali dodatkowe pole „Kolumna KPiR”. Pole to można wypełnić na dokumentach bez VAT. Dotychczas trzeba było ręcznie przepisywać kwotę dokumentu do odpowiedniej kolumny KPIR. Teraz wartość dokumentu zostanie wpisana automatycznie do wybranej kolumny.

Wprowadzono nowe odsetki za zwłokę. Jeśli mają być u Państwa stosowane odsetki handlowe lub maksymalne, a nie ustawowe, należy dokonać takiego ustawienia w konfiguracji programu.

Inne zagadnienia IT:

Przypominamy, że w tym roku komputery z Windows XP nie są już wspierane przez Microsoft, co za tym idzie nie są wydawane uaktualnienia (łatki) naprawiające znalezione błędy i potencjalne zagrożenia.

Podobnie od połowy tego roku nie jest już wspierany system Windows 2003.

Jeśli korzystają Państwo z tych systemów i nie planują zmiany należy zwrócić szczególną uwagę na systemy antywirusowe pozwalające uszczelnić system. My z naszej strony możemy polecić odpowiedni pakiet programów i je wdrożyć.

Ze względu na brak wsparcia ze strony Microsoft, z także z powodu coraz mniejszej dostępności najnowszych rozwiązań programistycznych dla Windows XP i 2003, również Soneta (producent enova) z końcem 2015 roku wycofał swoje wsparcie dla tych systemów.