Wspólnicy Spółki pod firmą ENOVA.EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000359061 poszukują podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów Spółki w dowolnym pakiecie.
Zainteresowanych prosi się o składanie ofert nabycia na adres e-mail: waldemar.lewandowicz@enova.expert w terminie do dnia 31.12.2022 .
W przypadku zainteresowania możliwym jest uzyskanie podstawowych informacji  dotyczących sytuacji finansowej Spółki w zakresie uzgodnionym z Waldemar Lewandowicz nr tel. 609 792 430 .
Zastrzega się, że wgląd do finansowych,  szczegółowych danych Spółki możliwy będzie jedynie za zgodą i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki i po zawarciu odpowiedniego porozumienia ze Wspólnikami Spółki.